preloader

Ta strona korzysta z plików cookie. Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie.
Więcej informacji znajdziesz w naszej: polityce prywatności OK

Intensywna opieka pielęgniarska w domu opieki

Po długim pobycie w szpitalu w większości przypadków konieczna jest intensywna opieka. Na przykład po poważnych operacjach, ciężkich wypadkach, a nawet w przypadku poważnych i zagrażających życiu chorób, pacjenci przez określony czas otrzymują intensywną opiekę i leczenie.

Jednak w przypadku zbliżającego się wypisu, często kwestionowana jest możliwość prowadzenia intensywnej opieki w domu, a następnie podejmowana jest decyzja, czy osoba potrzebująca opieki mogłaby skorzystać z opieki domu opieki.

Poziomy opieki

Od czasu wprowadzenia pięciu poziomów opieki w 2017 r. pacjentom wymagającym opieki w Niemczech przypisano jeden z pięciu poziomów opieki. Ten poziom opieki jest przydzielany w zależności od indywidualnej sytuacji. W większości przypadków osoby wymagające intensywnej opieki pozaszpitalnej otrzymują co najmniej poziom 3 lub 4. Jest sprawą oczywistą, że pacjenci z wyższym lub cięższym stopniem choroby otrzymują poziom 5.

Uznanie potrzeby opieki długoterminowej (tj. z poświadczonym stopniem opieki długoterminowej) przez ubezpieczenie pielęgnacyjne wiąże się m.in. ze świadczeniami finansowymi. Oznacza to, że osoba potrzebująca opieki otrzymuje miesięczne zasiłki, dzięki którym można wynająć intensywną opiekę ambulatoryjną aby odciążyć krewnych. W przypadku zmiany miejsca zamieszkania na dom opieki, część kosztów opieki stacjonarnej, której wysokość zależy od indywidualnego poziomu opieki, pokrywana jest z ubezpieczenia opiekuńczego.

Co więcej, poziom opieki jest często warunkiem wstępnym zakwaterowania w domu opieki. Podczas gdy domy spokojnej starości zazwyczaj przyjmują osoby starsze, które niekoniecznie potrzebują intensywnej opieki, wiele domów opieki specjalizuje się jedynie w pacjentach wymagających intensywnej opieki.

Intensywna opieka dla domów opieki.
Intensywna opieka dla domów opieki w Frankfurcie nad Menem

Intensywna opieka sprawowana przez wykwalifikowanych pracowników

Intensywna opieka w domu, prowadzona przez zespół intensywnej opieki, zapewnia całodobową opiekę. Do jej zadań należy wdrażanie różnych środków pielęgnacyjnych oraz monitorowanie urządzeń wentylacyjnych i krążeniowo-oddechowych. Dzień można kształtować w zależności od stanu zdrowia podopiecznych domu opieki. Są to pacjenci reagujący, sprawni psychicznie lub mobilni, a z drugiej strony pacjenci przykuci do łóżka lub w śpiączce. Ponadto nie można zapominać o dostosowaniu się do indywidualnych potrzeb osoby wymagającej intensywnej terapii, a także o ich spełnieniu, co również należy do zadań personelu intensywnej terapii.